Willeke's homepage

Kaarten

by on jan.14, 2021, under Familie, Vriendinnen

Tijdens mijn verblijf in het UMCG
van 21 september tot 8 december
heb ik, naast ontzettend veel appjes, mailtjes en
messenger-berichtjes, 182 kaarten mogen ontvangen.

Jeanne T., Marjan Y., Anneke de V., Nienke H., Nynke H,
Sietske vd M., Tanja S., Nachtzusters Jannie en Sandra,
Rob G.,  Korry W., Patricia M., Ineke V., Caty N., Stien V.,
Kees en Tinie G., Berthy E., Dieuwke T., Lucie-Anna de J.,
Ankie vd V., Jan L., Joyce D., José G., Rini van N.,
Griet Y., Ellen D., Jopie F., Bep K., Ageeth K., Afke K.,
Tynke L., Malika T., Sjoukje van W., Anita R., Ietje W.,
Clara E., Tineke T.,  Lenie/Ludie., Erika S., Marjelle J.,
Reny W., Gesina P., Ria van K., José B., Rianne/Tineke.,
Samira T., Frans O., Anneke J., Japke H., Afd. CCU/F1.,
Liesan H., Tineke B., Clara O., Leila T., Susanne B.,
Annelies vd L., Gré K., Lies de W., Jeltsje Z., Janneke de B.,
Christina R., Edwin B., Johannes vd W., Dick P., Roberto C.
Dorinke H., Claudia P., Brechtje R., Kim B., Femke de H.,
Lea T., Jan en Alie vd P., Saskia C., Sylvia dl C., Giovanni C.,
Winonah K., Marieke G., Marga K., Kim D., Ton dl C.,
Philip de V., Berdien S., Anneke G., en Loes T.

Gisteren heb ik ze allemaal nog eens nagelezen
en bekeken. Heel divers! Weinig ‘dubbele’ 😉

Lieve allemaal,
jullie goede wensen hebben mij enorm geholpen.
Echt héél erg bedankt!!!


Allemaal zelfgemaakte, gekregen van Jeanne T.

:,

2 Comments for this entry

Leave a Reply